Om Gastrokoll

Gastrokoll är ett initiativ av Takeda Pharma AB. Vårt mål med Gastrokoll är att öka kunskapen kring gastroenterologiska sjukdomar.

 

' '

På Gastrokoll kan du läsa mer om sjukdomar som ulcerös kolit, Crohns sjukdom, korttarmsyndrom och fistlar. Det finns även en kunskapsbank vilket är ett bibliotek där du kan hitta artiklar som kan underlätta tillvaron för dig med gastroenterologiska tarmsjukdomar. Här hittar du exempelvis kostförslag, råd kring sex och samlevnad och tips för hur du kan klara jobbet med IBD.

Om Takeda Pharma

Takeda är ett internationellt läkemedelsbolag grundat i Japan år 1783. För 50 år sedan etablerade vi oss i Sverige och har sedan dess varit en stabil, engagerad och pålitlig partner till den svenska vården. Vår forskning och utveckling har tillgängliggjort innovativa läkemedel inom sällsynta hälsotillstånd, gastroenterologi, centrala nervsystemet, cancer samt blodplasmabaserade terapier och vacciner. Vi drivs av att göra det som är bäst för patienten och av att bygga förtroende för oss bland våra partners och samhället. Så kommer vi fortsätta skapa långsiktig lönsamhet för oss och för samhället i ytterligare 240 år.

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?