Fistlar

En fistel är en kanal från tarmen till huden, denna kan bland annat orsakas av en inflammation vid ändtarmsöppningen.

' '

Vad är fistlar?

Fistel från ändtarmen är en av komplikationerna av Crohns sjukdom och kan vara mycket besvärande.1 Lyckligtvis är det möjligt att behandla fistlar och minska åkommorna. 

Crohns sjukdom är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan förekomma var som helst i mag-tarmkanalen – från munhålan till ändtarmen. Det nämns också med förkortningen IBD, som står för "inflammatorisk tarmsjukdom" och används som en samlingsterm för Crohns sjukdom och ulcerös kolit. 

Okänd orsak till fistlar

En fistel är en onormal passage eller kanal mellan två ihåliga organ, till exempel urinblåsan och tarmen, eller mellan ett ihåligt organ och den omgivande miljön, till exempel tarmen och hudytan.2,3 

Hos vissa personer med Crohns sjukdom utvecklas fistlar från rektum till huden nära rektum.5 Dessa kallas perianala fistlar (perianal betyder "runt rektum"). 

Vi vet inte exakt vad som orsakar en fistel, men experter tror att den utvecklas från ett djupt sår i en inflammerad tarmslemhinna.4 

Bilden visar en perianal fistel. Ingången till fisteln från ändtarmen kallas inre öppning, och utgången till huden kallas yttre öppning.

Hur vanliga är fistlar?

Av de som diagnostiserats med Crohns sjukdom beräknas det att 12 procent kommer att ha perianala fistlar efter 1 år, och att upp till 28 procent kommer att ha det inom 20 år.6,7  

Perianala fistlar är de vanligaste fistlarna hos patienter med Crohns sjukdom och förekommer hos ungefär hälften av dem med fistlar.3  

Hos vissa patienter är perianala fistlar de första symptomen på Crohns sjukdom. Fistlarna kan förekomma flera år innan andra symtom på sjukdomen uppstår.7,3 

Mer än 1 av 4 som har Crohns sjukdom i över 20 år får perianala fistlar.6,7

Enkla och komplexa fistlar

De perianala fistlarna är indelade i en enkel och en komplex typ: 

Enkla fistlar är ytliga. De börjar vid yttre änden av ändtarmen och har bara en öppning mot huden. Enkla fistlar har inga abscesser dvs varbölder.  

Komplexa fistlar börjar högre upp i ändtarmen. De kan ha två eller flera kanaler och flera öppningar mot huden.8 Den komplexa fisteln kommer från penetrerande sår från analkanalen eller ändtarmen.8 De är svårare att behandla än enkla fistlar, och risken för återfall är större.9 

Cirka tre fjärdedelar av de perianala fistlarna är komplexa.9 Vissa patienter kan också ha flera fistlar samtidigt.

Vilken är risken för att få fistlar?

Risken för att utveckla perianala fistlar vid Crohns sjukdom är mycket högre om både tjocktarmen och ändtarmen påverkas än om bara tunntarmen är sjuk.10 Om du är ung när du diagnostiseras har du också en högre risk att få fistlar.11 Dessutom försöker experter ta reda på om rökning är en riskfaktor för utvecklingen av perianala fistlar.12 

Vilka symtom orsakar fistlar?

Vanliga symtom på perianala fistlar är: 

  • ihållande smärta och inflammation i och runt ändtarmen 
  • smärtsam tömning av tarmen 
  • konstant utflöde av pus, blod och avföring 
  • hudirritation runt ändtarmen 
  • feber

 

Lyckligtvis upplever vissa människor bara milda symtom, men för andra kan symtomen vara mycket besvärande. 

Brightcove Video

Referenser: 


1.    Marzo M, Felice C, Pugliese D et al. Management of perianal fistulas in Crohn's disease: An up-to date review. World J Gastroenterol.2015; 21:1394-1395. 
2.    Torkzad M and Karlbom U. MRI for assessment of anal fistula. Insights Imaging.2010;1:62–71. 
3.    Schwartz D.A and Herdman C.R. Review article: The medical treatment of Crohn's perianal fistulas. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 953–967.
4.    Panés J, García-Olmo D, Van Assch G et al. Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in Crohn's disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial. Lancet 2016; 388: 1281–90.
5.    de Miguel Criado J, García del Salto L, Rivas P.F. et al. MR imaging evaluation of perianal fistulas: Spectrum of Imaging Features. Radiographics.2012;32:175–194.
6.    Eglinton T.W. Braclay M.L, Gearry R.B et al. The Spectrum of Perianal Crohn's Disease in a population-based cohort. Dis Colon Rectum. 2012; 55:773–777.
7.    Schwartz D, Loftus E, Tremaine W. et al. The natural history of fistulizing Crohn's disease in Olmsted County, Minnesota. Gastroenterology. 2002;122: 875-880.
8.    AGA Technical review on perianal Crohn's disease. Gastroenterology 2003; 125:1508-1530.
9.    Molendijk I, Nuij V, van der Meulen-de Jong A and van der Woude J. Disappointing durable remission rates in complex Crohn's disease fistula. Inflamm Bowel Dis 2014; 20:2022-2028.
10.    Hellers G, Bergstrand O, Ewerth S et al. Occurrence and outcome after primary treatment of anal fistulae in Crohn's disease. Gut, 1980,21,525-527.
11.    Ingle S.B, Loftus Jr. E.V. The natural history of perianal Crohn's disease. Digestive and liver disease. 2007;39:963-969.
12.    Devaraj B, Khabassi S, Cosman B. Recent Smoking is a risk factor for anal abscess and fistula. Diseases of colon and rectum volume. 2011;54:6.
13.    Molendijk I, Peeters K, Baeten C et al. Improving the outcome of fistulising Crohn's disease. Best Practise and Research Clinical Gastroenterology.2014:28;505-515.
 

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?