IBD - Inflammatory Bowel Disease

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som innebär besvärande och återkommande inflammation i tarmen, såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

' '

Vad är IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom förkortas ”IBD”, som kommer från engelskans ”Inflammatory Bowel Disease”. Det är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som innebär besvärande och återkommande inflammation i tarmen. Exempel är ulcerös kolit (förkortas ”UC” från ”ulcerative colitis”) och Crohns sjukdom (förkortas ”CD” från ”Crohns disease”). 

Vad är oklassificerad IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, innefattar även oklassificerad IBD (“Inflammatory Bowel Disease Unclassified”, förkortat IBD-U). Begreppet oklassificerad IBD används när man inte kan skilja mellan ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra orsaker till kolit, trots noggrann utredning.

 

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?