Korttarmsyndrom - Short Bowel Syndrome

Korttarmsyndrom (Short Bowel Syndrome, SBS) beskriver en grupp tillstånd där en del av tunntarmen saknas, och där detta leder till nedsatt förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen.

' '

Vad är korttarmsyndrom (SBS)?

Tarmarna absorberar den vätska och de näringsämnen som du äter och dricker. Korttarmssyndrom innebär att tarmarna inte har kapacitet att absorbera de näringsämnen och vätska som kroppen behöver från mat och dryck. Det uppstår vanligtvis till följd av att en stor del av tarmarna har opererats bort på grund av sjukdom eller skada.1

Många människor klarar sig bra efter att en del av tarmsystemet har avlägsnats eftersom den del av tarmsystemet som återstår kan anpassa sig för att fungera bättre i den nya situationen.2 Tarmarna producerar hormoner som hjälper till att öka tarmväggens yta, vilket gör det lättare för kroppen att absorbera vätska och näringsämnen.3-5

Vad händer när man tar bort större delen av tarmen?

När tarmen blir kortare startar en naturlig process i tarmen för att kompensera för den försämrade förmågan att ta upp näringsämnen och vätska. Detta kallas tarmadaptation.6-7

Detta leder till strukturella och funktionella förändringar i det som återstår av tarmen:7-8

  • Tarmluddet blir högre och kryptorna djupare
  • Blodflödet ökar till tarmslemhinnan 
  • Tarmrörelserna blir långsammare

Om tarmen inte klarar av att kompensera tillräckligt bra, kan man behöva tillföra vätska eller näring intravenöst (parenteralt).9-10

Vad är tarmsvikt?

Tarmsvikt är ett tillstånd där tarmarna inte kan ta upp tillräckligt med vätska eller näring. Orsakerna till tarmsvikt kan vara många, inklusive kirurgiska ingrepp, dålig blodcirkulation och nedsatt tarmfunktion. Behandling av tarmsvikt kan innefatta dropp, mediciner och kirurgi. Personer med tarmsvikt behöver också rätt näring och vitaminer för att undvika näringsbrist. För att behandla tarmsvikt används ofta parenteral nutrition (PN), där vätska och näring ges intravenöst. PN kräver en central inlagd venkateter eller en venport, och det är viktigt att vara noggrann med rengöring och hygien för att undvika infektioner. Personer med kort tarm kan också behöva tömma stomipåsen ofta för att undvika läckage.11

 

Referenser:


1.    Pironi L, et al. Clin Nutr 2015;34(2):171-80.
2.    Jeppesen PB. J Parenter Enteral Nutr 2014;38(1 Suppl):8S-13S.
3.    Tee CT, et al. Clin Exp Gastroenterol 2011;4:189-96.
4.    Wallis K, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2009;12(5):526-32.
5.    Drucker DJ, Yusta B. Annual Rev Physiol 2014;76:561-83.
6.    Parrish Cr. Pract. Gastroenterol. 2005;9:67-106.
7.    Vipperla K, et al. Teduglutide for the treatment of short bowel syndrome. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011;5(6):665-78.
8.    Sundaram A, et al. J Clin Gastroenterol 2002;34(3):207-20.
9.    Buchman Al, et al. Gastroenterology 2003;124(4):1111-34.
10.    Misiakos EP, et al. J Clin Gastroenterol 2007;41(1):5-18.
11.    ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet) (2023). Brochyr För dig med tarmsvikt [online].
 

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?