Praktiska tips för att lyckas med studierna

Att studera vidare är ett fantastiskt sätt att skaffa sig kunskap, ha roligt, vidga vyerna och sitt sociala umgänge. Om du studerar på högskola, universitetet eller överväger att göra det är det naturligt att fundera på hur IBD (din Crohns sjukdom eller ulcerös kolit) kan komma att påverka ditt liv som student.

' '

Hur hittar man balansen mellan föreläsningar, plugg, socialt umgänge och hälsa?

För vissa människor är högskole- och universitetsstudier en av de roligaste perioderna i livet. Om du studerar på högskola, universitetet eller överväger att göra det är det naturligt att fundera på hur IBD kan komma att påverka ditt liv som student.

 

Det kanske tar emot att prata med handledare, föreläsare eller högskolemyndigheterna om ditt tillstånd och IBD, men samtidigt kan det hjälpa dig att göra det bästa möjliga av dina studier och studentlivet.

 

Det kan hända att du kommer att missa föreläsningar eller känna press inför tentor och inlämningsuppgifter om du är i ett skov. Det finns några enkla saker du kan göra för att minimera följderna, så att du kan fokusera på utbildningen och studentlivet. 

 

Här är några tips:

 

  • Fundera på vilken studiemetod som passar dig bäst. Många högskolor och universitet erbjuder, förutom vanliga kurser på plats, distanskurser eller kurser på deltid som gör att du får längre tid på dig att slutföra uppgifterna. Ibland spelas föreläsningarna in så att de kan ses i efterhand.

 

  • Bygg upp ett stödnätverk. Det är helt upp till dig om du vill berätta för dina vänner och kurskamrater om ditt tillstånd. Men det kan vara skönt att berätta om det för människor du litar på, särskilt om de går samma kurs eller program som du.

 

  • Om du halkar efter eller har svårt att närvara vid föreläsningarna kan du till exempel fråga lärarna om det finns repetitionstillfällen eller fråga studiekamrater om de kan tänka sig att dela sina anteckningar från föreläsningar du missat.

 

  • På föreläsningarna kan du se till att ta en plats nära utgången, så att du tar dig ut snabbt om du behöver.

 

  • Om det är möjligt försök ligga lite före eller åtminstone hålla jämna steg med studietakten. Att halka efter kan innebära en större press, prata med din handledare eller lärare om det blir kämpigt. Får du problem med stress eller oro kan du prova avslappningsövningar som kan hjälpa dig att hantera stress.

 

  • Om du är intresserad av aktiviteter utanför schemat eller av att gå med i en studentförening eller nation, lyssna då på din kropp hur mycket du orkar. Ta inte på dig för mycket. Detta gäller både sociala aktiviteter, idrott och andra fritidsaktiviteter. Många studenter kan tycka att det är svårt att balansera studierna med sociala aktiviteter och andra uppgifter.

 

  • Det finns många grupper på internet där du kan dela erfarenheter med studenter som befinner sig i en liknande situation. Där kan du hitta bra tips och råd från människor som vet vad du går igenom. Du kan också kontakta patientorganisationer, till exempel Mag- och Tarmförbundet, som kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra studenter med IBD.

 

  • Många högskolor och universitet erbjuder extra stöd till studenter med särskilda behov. På studentkårerna finns ofta specialutbildade rådgivare bland studenterna som du kan prata med. Fråga din handledare, lärare eller skolmyndighet om vilken typ av stöd som finns att få. Kom ihåg att det bästa för dig och dina studier är att du håller dig så frisk som möjligt och att du följer din behandlingsplan. Om du studerar i en annan stad än där ditt vårdteam finns ska du meddela dem i god tid. Diskutera med dem om du behöver anmäla dig hos en lokal vårdgivare eller ha dina läkarbesök närmare studieorten.

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?