Få ut det mesta av nästa läkarbesök

Vid alla viktiga möten är det viktigt att förbereda sig. För att allt ska gå smidigare och resultatet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att vara väl förberedd inför läkarbesöket. 

' '

Några saker att tänka på:

 

Inför läkarbesöket:

 • Läs på om din sjukdom

Vet du tillräckligt om din sjukdom och behandlingen du får, så att du kan ha ett givande samtal med din läkare? Du behöver inte vara expert men det är onödigt att ägna den korta besökstiden åt att ställa frågor du hade kunnat få svar på genom en snabb sökning på nätet.

 

 • Gör en lista med alla dina behandlingar och läkemedel

Ta med både receptfria läkemedel, kosttillskott och läkemedel mot andra sjukdomar än din . Din läkare behöver veta exakt vad du tar och i vilka doser. Om du är osäker på om något är viktigt eller inte, skriv ner det ändå och tala om för din läkare.

 

 • Tänk ut frågor du vill ställa och skriv ner dem

Om du skriver ner alla frågor och tar med listan till besöket är du säker på att inte glömma något. Det kan underlätta att skriva frågorna i ordning efter hur viktiga de är för dig.

 

 • Fundera på dina symtom: ändrar de sig över tiden?

Du kommer troligen lätt ihåg vilka symtom du har haft under de senaste dagarna men det ger inte hela bilden. Fundera på hur du har mått under de senaste veckorna eller kanske månaderna. Har du haft några skov? Hur ofta? Går symtomens intensitet i vågor eller är de på ungefär samma nivå hela tiden? Finns det faktorer som utlöser symtomen? Till exempel vad du äter eller vissa aktiviteter. Din läkare har nytta av att känna till allt detta, så ta dig tid att fundera över dina symtom och hur du skulle beskriva dem.

 

Du behöver inte nödvändigtvis förlita dig på minnet. En sjukdoms- eller symtomdagbok kan hjälpa dig hålla reda på detaljerna. Du kan använda en vanlig pappersdagbok eller digitala verktyg. På appen ”Leva med IBD” hittar du ett digitalt verktyg som heter ”IBD Disk”, klicka här  för att läsa mer. Du behöver inte göra det hela tiden – det kan räcka med noteringar som gärna  visar hur du haft det åtminstone veckan innan läkarbesöket för att ge dig och din läkare värdefulla insikter, i synnerhet om du dessutom för dagbok över livsstilsfaktorer och välbefinnande (se nedan).

 

 • Tänk på hur sjukdomen påverkar din vardag

Den här aspekten förbises ofta i allt prat om symtom och behandlingar men hur sjukdomen påverkar din livssituation är precis lika viktigt. Sjukdomen kanske har gjort dig stressad och orolig, den kanske har gjort att du har sovit dåligt, varit på dåligt humör eller haft problem med dina relationer. Du kanske inte kan leva som du skulle önska på grund av sjukdomen. Skriv ner det och berätta för din läkare. Du kanske kan få extra stöd eller din behandlingsplan kanske går att anpassa.

 

 • Tänk på hur din behandling fungerar

Försök se helheten och fokusera inte bara på om behandlingen har lindrat dina symtom. Har du några biverkningar? Lindrar behandlingen tillräckligt effektivt? Har du svårt att följa behandlingsplanen? Är du nöjd med behandlingen? Vill du diskutera andra behandlingsalternativ?

 

 • Skriv ner allt annat din läkare kan behöva veta

Det är viktigt att din läkare känner till stora livshändelser eller livsförändringar – till exempel flytt, byte av jobb, resor eller graviditet – eftersom de kan påverka din sjukdom. Ni kan gemensamt anpassa din behandlingsplan så att du både kan uppnå hälsomålen och hantera din nya livssituation.

 

På besöksdagen:

 • Ta med eventuella digitala eller pappersanteckningar

Läkaren kommer att vilja veta hur du har mått sedan ni träffades senast och om du har haft nytta av behandlingen.

 

 • Ta med någon som moraliskt stöd

Du kanske känner dig bättre om du har sällskap av en närstående? Ta med dig någon om du tror att det skulle få dig att känna dig mer avspänd, trygg och bekväm.

 

 • Tänk på vad du ska ha på dig

Läkaren kanske vill göra en fysisk undersökning eller olika tester, så ha gärna löst sittande kläder.

 

 • Ta med något att skriva på

Du vill troligen göra anteckningar under besöket, så ta med ett anteckningsblock eller använd anteckningsfunktionen i telefonen eller surfplattan.

 

När du är hos läkaren:

 • Gör anteckningar

Skriv ner ord/fraser/ämnen som du vill gå tillbaka till efteråt. Skriv ner sammanfattningar av svaren på dina frågor så att du kommer ihåg vad läkaren sa. Om du kommer på fler frågor under samtalets gång, skriv ner dessa och ställ dem på slutet.

 

 • Gå igenom din frågelista

Har du ställt alla frågor du hade? Är du nöjd med de svar du har fått?

 

 • Fråga hur du kan få mer information

Det kanske inte finns tid för svar på alla dina frågor. I så fall kan du fråga läkaren om hen kan rekommendera böcker du kan läsa eller någon webbplats där du kan läsa mer efter besöket. Du kan alltid be din läkare eller sjuksköterska ringa upp dig eller boka ett till besök om du behöver prata mer.

 

 • Be om mer tid om du behöver

Du kan få en handlingsplan rekommenderad under besöket men du behöver inte gå med på något du är osäker på. Om du behöver mer betänketid ska du bara säga det. Ni kan fortsätta diskussionen vid nästa besök, när du har haft möjlighet att läsa på mer eller diskutera med närstående.

Gastrokoll för vårdpersonal

Gastrokoll vårdpersonal är ämnad för dig som jobbar inom vården. För att gå vidare behöver du bekräfta att du är legitimerad vårdpersonal.

Gå vidare?

Du lämnar nu Gastrokoll Vårdpersonal

Du lämnar nu Gastrokoll för vårdpersonal och går till patientportalen.

Gå vidare?